www.decolores.hu

EN -

Olvasd: Ferenc pápa átadta apostoli buzdítását - Evangelii Gaudium

Készítő:: ADmin4 Publikálva: 2013. december 09. 09:48:30

Ferenc pápa átadta apostoli buzdítását - Evangelii Gaudium
Magyar jezsuita nyilatkozott Ferenc pápa apostoli buzdításáról

A Szentatya november 24-én, vasárnap délben, a hit évét lezáró szentmise végén 36 személynek nyújtotta át a dokumentumot, amely arra serkent, hogy hirdessük az evangéliumot korunk embereinek.

Az apostoli buzdítást november 26-án, kedden délelőtt fél 12-kor mutatják be a Szentszék Sajtótermében. 
A tájékoztatót Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Lorenzo Baldisseri érsek, a Püspöki Szinódusok Főtitkára és Claudio Maria Celli érsek, a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsának elnöke tartja az újságírók számára.

Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításának ismertetésére dr. Török Csabát, az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatóját kértük meg. Elemzését napi folytatásokban adjuk közre.

Témáiban, szókincsében és lendületében is teljesen „ferenci” Ferenc pápa november 26-án közölt első apostoli buzdítása – fejtette ki véleményét azEvangelii Gaudium kezdetű dokumentumról P. Szentmártoni Mihály jezsuita, a római Pápai Gergely Egyetem professzora.

Az apostoli buzdítás a szinódusokat követi. Ez az új evangelizációról tavaly októberben tartott püspöki szinódus nagy témáit vette át, de stílusában az apostoli buzdítás teljesen Ferenc pápáé lett – hangoztatta a szinódus munkáiban részt vevő Szentmártoni Mihály. Hozzátette: egy évvel ezelőtt senki sem sejtette, hogy a XVI. Benedek meghirdette szinódus eredményeit új pápa foglalja dokumentumba.Az Evangelii Gaudium cím önmagáért beszél: az örömteli kereszténységet hirdeti és az ennek nyomában lépő lelkes evangelizációt. „Az erre való buzdítás egyaránt szól a gyakorló hívőkhöz, a megkeresztelt, de hitüket nem gyakorlókhoz – akiknek száma nem csak Európában magas – és a nem hívőkhöz. Az utóbbiakat illetően Ferenc pápa nem prozelitizmusra törekszik, hanem arra, hogy a nem hívők elfogadják a felkínált örömhírt” – fogalmazott Szentmártoni atya.Arra a kérdésre, hogy miért van szüksége az Egyháznak örömre, a jezsuita professzor kifejtette: az Egyház sokáig az aszkézis, a lemondás, a kereszthordás útját találta megfelelőnek. „Ferenc pápa viszont a kifelé sugárzó örömre helyez új hangsúlyt, amelyet korábban az Egyházban talán szégyelltünk kimutatni. Az öröm a világból is hiányzik: az apostoli buzdítás külön fejezetet szentel a mai világ lelki struktúrájának, amelyben kihalóban van a másik felé való fordulás, az együttélés, az öröm megosztása. A pápai dokumentumban szó van az individualizmus uralta nagyvárosokról, ahol már egész negyedek épülnek úgy, hogy elszigetelik az egyéneket.”Szentmártoni Mihály szerint Ferenc pápa nem szakít elődeivel. Kötődik hozzájuk. A buzdításban VI. Páltól, II. János Páltól és XVI. Benedek írásaiból is idéz. „Ami abszolút új: Ferenc pápa üzenete és nyelvezete. Programja központjában az áll, hogy az Egyháznak le kell mondania az eddigi önreferenciáról, és ki kell lépnie magából. Teljesen új a pápa használta nyelvezet is: a hulladék kultúrája, a közömbösség globalizálódása, a pénz istenesítése, az arc nélküli gazdaság diktatúrája kifejezések az argentin pápa szókincsévé váltak. Az apostoli buzdítás szövege pozitív, lendületes, sodró. Egyhuzamban végigolvastam a kétszáz oldalt” – mondta Szentmártoni professzor.Kiemeli: van, aki támogatja az Egyházban, van, aki nem támogatja a Szentatya reformjait. „Változni nem könnyű. A buzdításban a pápa is mintegy védekezik, azt hangoztatva, hogy az Egyházban ne mindent a pápától várjanak el. Ferenc pápa a püspöki konferenciák kezébe adja a helyi problémák megoldását, az Egyház számára üdvös decentralizációt szorgalmazva. Nem önkritikát gyakorol, de nagyon realisztikusan látja az Egyház helyzetét, és elismeri, hogy a változásnak a pápától kell indulnia. Ferenc pápa merész, szókimondó, és nem bánik kesztyűs kézzel senkivel, az Egyházzal, a hívőkkel és magával sem.”Az apostoli buzdítás gyakorlati tanácsokat is ad, például azt, hogy a templomok ne legyenek zárva, nyíljanak meg. „Lehet, hogy van pap, aki leckéztetésnek tartja, és megsértődik azon, hogy Ferenc pápa unalmasnak nevezi a homíliákat. De a pápa azt is leírja, ő miként készül fel a Szent Márta-házban mindennap bemutatott misékre.”A Szentatya a nők pappá szentelése vagy az abortusz kérdésében nem tesz engedményt, ami viszont az elvált hívőknek a szentségekben való részesítését illeti, ennek lehetőségére „burkoltan utal, hangoztatva, hogy az Egyház mindenkit befogadó anya, az Egyház és a papok nem vámosok, és az Oltáriszentség nem jutalom a jóknak, hanem gyógyír a betegeknek”.A buzdítás a pénzpiac reformját is sürgeti. A Szentatya gazdasági erkölcse a dél-amerikai egyháznak a kapitalizmus gyarmatosítását elutasító szemléletét tükrözi. Az önző halmozás, a szegénység elleni erős apostoli buzdítás inkább Európában hat újdonságnak.Ferenc pápa teljesen új arculatát mutatja meg az Egyháznak. Gondokat okozó események után „a pápa azt mondja, hogy a papoknak, van miért szégyellnünk magunkat, de legyünk büszkék arra, hogy katolikusok vagyunk” – emlékeztetett Szentmártoni atya, aki elmondta azt is, hogy az új pápa megválasztása óta a papi hivatás és a jezsuita rend iránt is nőtt az érdeklődés, és a gyóntatások száma is emelkedett.

Forrás: MTI/Magyar Kurír

ESEMÉNYEK

ULTREYA 15 - Egy nap emlékei

2022. május 28., szombat.
Regnum Marianum, Zoborhegytér, Zugló, Budapest.


Reggel 9-től gyülekező, regisztráció az altemplom előtt.
Korábbi érzések felidézésével, ismerős-ismeretlen arcok keresésével, izgalommal, kiváncsisággal gyülekezünk. Kisebb nagyobb csoportokba verődve, egymás ölelgetésével, csillogó szemekkel, egyre szélesebb mosolyokkal arcunkon érezzük: megérkeztünk.
Palya atya is berobog. Lojzi atya, a helyi plébános, néhány kedves köszöntő szó után bevonul a gyóntatószékbe. Szentmise kezdődik. És elindul egy csodálatos nap...

2022. június 01. 14:17:09
Bannerek
  Mária Rádió   Mária Út   Verbiták   Szent István Társulat   Keresztény Értékmegőrző Egyesület  
 

Minden jog fenntartva - De Colores

Impresszum