www.decolores.hu

EN -

Olvasd: Kilenc gondolat kilenc hétre, Csaba testvértől

Készítő:: ADmin4 Publikálva: 2013. április 18. 12:45:47

Világunknak nagy nagy szüksége van az egyszerű, tiszta gyermeki lelkületre, ezért is e szép tavaszban egy gyermeket szeretnék a kör közepére állítani, és mivel a Hit éve van, ezért magát a gyermek Jézust választottuk példaképünkül.

Elkezdtünk egy kilencedet, június elsejére, gyermeknapra készülünk! Szeretnénk a nyár eleji gyermekbúcsúra gondolkodásban és lelkiekben szépen felkészülni, megújulni. Mi minden szerdán tartunk szentmisét, elmélkedést Déván, de azt szeretném ha minél több házunk kapcsolódna be a közös tavaszi nagytakarításba, lelki megújulásba. Mindenki bekapcsolódhat programunkba a: www.magnificat.ro oldalon, de akár a helyi plébánosokat is felkérhetitek, hogy segítsen nektek ebben a célotokban és tartson nektek elmélkedéseket, szentmisét. Természetesen ti magatok is összegyűjthetitek szerda délután a gyerekeket, és elbeszélgethettek a gyermek Jézus egy – egy szép vonásáról. Ezért is küldök útmutatásként néhány gondolatot, persze tudom, hogy a gyermek Jézus Krisztus is olyan sok szép erényben tündökölt közöttünk, hogy én azt kilenc pontban nem is tudom összefoglalni, de mégis e pár gondolat lehet számotokra egy kis mankó. 

Április 10. Bizalom

Jézus bízott a Mennyei Atyában, de bízott önmagában is és bennünk is, hisz vállalta a szép feladatot, azt, hogy megtanítsa az emberiségnek a Szeretet parancsát. Bízott a szüleiben, mert védtelen kisbabaként közénk jött. Bízott az apostolaiban, sőt rájuk meri bízni az Egyházat, a világ megszentelését, ránk bízza ma a világ újraevangelizálását!! A gyermeki lelkület egyik fontos eleme: a bizalom!

Április 17. A Mennyei Atyával való szoros kapcsolat

Kis Jézus szüleivel részt vett a kora vallásos eseményein: bemutatás a templomban, zarándoklat stb... 12 évesen nem játszik a többi gyermekkel, hanem ott marad a templomban, hallgatja a bölcs papok beszédét, mert Ő: „az Atyám dolgaiban" akar lenni. A gyermeki lelkület nagyon fontos eleme az Istennel való, imádságos elcsendesedés, a személyes kapcsolat!

Április 24. Párbeszédre való nyitottság

A kis Jézus bölcsen kérdezget, párbeszédet folytat 12 évesen a papokkal, de az őt kereső szüleivel is elbeszélget, a kérdésekre őszintén válaszol. A gyermeki lelkület fontos része a nyitottság, a kíváncsiság, az, hogy előítélettől mentesen kérdéseket teszünk fel és magunk is megpróbálunk válaszokat keresni, adni. Egy gyermek szeret beszélgetni, társalogni, őszintén, nyíltan minden fiókot kihúzni.Május 1. Kiengesztelődés

A Mennyei Atya Jézust nehéz, meredek úton vezeti, olyan szép, hogy a nehézségek nem kezdik ki a föltétlen bizalmát. Szüleivel is kerül Jézus konfliktusos helyzetbe, mikor háromnapos keresés után édesanyja rákérdez: „Nézd, atyád és én aggódva kerestünk, miért tetted ezt velünk?" Jézus válaszol, ezt a feszült helyzetet szépen oldja meg. Gyermeki lelkület része a talpra állás, a probléma feloldásának, a gondok azonnali megoldásának a vágya. A gyermek szenved ha harag, gyűlölet torzítja az arcát és megtesz mindent, hogy azonnal azt megoldja, nem bírja, nem akarja hordozni a feszültségeket. 

Május 8. Engedelmesség

A gyermeki lelkület egyik nagyon fontos eleme az engedelmesség! „Az én eledelem az, hogy annak az akaratát teljesítsem, aki küldött engem!" Jézus mindvégig megmaradt a Mennyei Atya gyermekének, még a kereszten is így imádkozik: „Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet!" A gyermek Jézus mindenben engedelmeskedik szüleinek is. A másikra való tudatos figyelés, odahallgatás, obediencia nélkül nincs gyermeki lelkület, ez egy nagyon fontos jellemző tulajdonság, szép erény, melyet tudatosan kell gyakorolnunk ha azt szeretnénk, hogy megízleljük az Istengyermeki lelkületet!!

Május 15. Jézus növekedett...

A gyermeki lelkület egyik szép vonása, hogy mindig kész új csúcsokra törni, kíváncsi, hódító lelkület. Nem elég az ami van és az ahogyan van, mert a gyermek számára mindig van tovább. A gyermek folyamatosan felülmúlja önmagát, bebarangolja az ismeretlen tájakat, felfedezi, becserkészi az ismeretlent, kíváncsi, éhes az új dolgokra! 

Május 22. Bölcsességben

Érdekes, hogy Jézus nem szólt hozzá tudományos kérdésekhez, nem hozott újat a természettudományba, fizikába, kémiába, de még politikai, közgazdászati tanításai sincsenek. Szeretet és jóság tiszta, nemes vágyak. A gyerek mindig őszintén, bölcsen a lényegre tör, nem téved el okos igazságokban hanem meglátja a sok sok részigazságban a lényeget, azt az értéket melyért érdemes élni és meghalni. Jézus végtelenül bölcsen az embert szépen belülről nemesíti, a lényeget látja akárcsak egy kisgyerek.

Május 29. Jézus növekedett kedvességben

A gyermeki szelíd kedvesség csodálatos szép érték, melyre tudatosan törekednünk kell. A kis Jézus betlehemi mosolya leveszi lábukról a pásztorokat. Az Istengyermek kedves, szép vonása rengeteg művészt megihletett. Világunk olyan durvává, kicserzetté, érdessé vált. A ma embere is vágyik a szép, finom kedvesség után, milyen jó lenne, ha ez a szép kisjézusi vonás tudatosan feltörne mint bővizű forrás a mi életünkben is. 

Június 1. Kisebbség tudatos vállalása

Ezzel a szép vonásával gyűjt maga köré Karácsony estéjén, de mint a megváltásunk szenvedő szolgája szintén megalázza magát, kicsivé válik a keresztúton való elesettségében, magányosságában. Mennyire csodálatos, hogy a nagy Isten tudatosan gyermekké válik, és földi léte végéig mind kisebb testvérünk él közöttünk. De szentségi jelenlétében az eukarisztiában szintén a törékeny kiszolgáltatottságot ölti magára. Ő nem felénk tornyosul, hanem szelíd kisebb testvérünk ki jósággal segít, gyógyít, tanít, nem aláz meg senkit lóhátról, ezért hozzá a legnagyobb bűneinkkel, legmélyebb sebzettségünkben is merünk fordulni. 

Kilenc gondolat, mely segíthet bennünket, egy hiteles és szép lelkiségre, egy olyan egyéniség felépítésében, mely mindenki számára vonzó, kedves. Hiszem, hogy ha a Kis Jézus ragyogó szép erényeit, tulajdonságait magunkba építenénk alázattal, akkor bejárásunk lenne nagyon sok ember szívébe, életünk, mindennapi munkánk, erőfeszítéseink sokkal eredményesebb lennének!

Kisebb testvéretek, Csaba t.

Forrás: Erdély Ma

ESEMÉNYEK

ULTREYA 15 - Egy nap emlékei

2022. május 28., szombat.
Regnum Marianum, Zoborhegytér, Zugló, Budapest.


Reggel 9-től gyülekező, regisztráció az altemplom előtt.
Korábbi érzések felidézésével, ismerős-ismeretlen arcok keresésével, izgalommal, kiváncsisággal gyülekezünk. Kisebb nagyobb csoportokba verődve, egymás ölelgetésével, csillogó szemekkel, egyre szélesebb mosolyokkal arcunkon érezzük: megérkeztünk.
Palya atya is berobog. Lojzi atya, a helyi plébános, néhány kedves köszöntő szó után bevonul a gyóntatószékbe. Szentmise kezdődik. És elindul egy csodálatos nap...

2022. június 01. 14:17:09
Bannerek
  Mária Rádió   Mária Út   Verbiták   Szent István Társulat   Keresztény Értékmegőrző Egyesület  
 

Minden jog fenntartva - De Colores

Impresszum